Campanyes de Publicitat a Youtube

Qualsevol vídeo a Youtube pot convertir-se en una oportunitat per a tu. Els anuncis de vídeo apareixen abans d’altres vídeos, al costat dels que s’estan reproduint i als resultats de cerca.

Aquest tipus de publicitat permet un control del pressupost diari, així que només gastaras el que tu desitgis. La publicitat a Youtube, permet per altra banda, segmentar l’anunci per edat, sexe, ubicació, interessos i molt més.

Amb un bon seguiment d’estadístiques de rendiment, l’optimització dels teus anuncis és cosa nostra, triant quins són els millors i quins segments i moments són els més indicats per arribar al públic objectiu.

La potència de Youtube en dades

  • Els ingressos obtinguts de la publicitat de youtube pels anunciants augmenten un 50% any rere any
  • El 52% dels compradors finals visualitzen prèviament el producte a internet
  • Els vídeos online, són 53 vegades más eficients per assolir les primeres posicions de Google que una pàgina de text
  • 100 milions de persones realitzen alguna acció social a Youtube cada semana (m’agrada, compartir, comentar…)
  • El 56% dels anunciants enquestats pensen que la publicitat a Youtube és més eficaç que altres formes de publicitat
  • Els vídeos a internet representen el 57% del trànsit d’internet

Demana’ns  el teu Pressupost